Yhteisötaide kylässä -projektin myötä kaikissa Kainuun kunnissa päästiin syyslukukautena 2023 tekemään yhteisötaideteoksia eri taiteenalojen tekniikoita hyödyntäen. Projektin yksi tärkeimmistä teemoista on ollut nuorten välinen yhteistyö sekä yhteinen kokeminen taiteen parissa.

 

Yhteisötaideteoksen lähtökohtana on ollut lasten ja nuorten ideoista lähtevä työskentely, jonka tukena taiteilija toimii. Teosten lopputulemista on tullut avoimia, koululaisten ja muiden kuntalaisten koettavissa olevia teoksia. Hankkeen tavoitteena onkin ollut ihmisten tuominen yhteen taiteen äärelle. Tausta-ajatuksena on ollut myös elävöittää pienten paikkakuntien taide- ja kulttuuritarjontaa sekä luoda mahdollisuus yhdessätekemiselle ja -olemiselle. 

 

Kajaanissa Teppanan koulun 1.-3. -luokkalaiset ovat kuvataiteilija Mayumi Niiranen-Hisatomin johdolla tutustuneet lähiluontoon ja liito-oraviin, ja työpajoissa syntyneistä maalauksista on koottu näitä teemoja mainostava juliste. Ristijärvellä ja Paltamossa 1.-4. -luokkalaiset ovat päässeet tutustumaan musiikilliseen improvisointiin soundpainting-tekniikalla musiikkipedagogi Iisa Huolilan johdolla. Lopputeoksena syntyi lyhyitä kappaleita, jotka kehitettiin hyödyntämällä soundpainting-tekniikkaa sekä oppilaiden musiikillisia ideoita ja tarinoita.

 

Suomussalmella ja Puolangalla sanataideohjaaja Uma Nissi ohjasi 10-16 -vuotiaille tytöille suunnattua, Perukan tytöt -nimellä kulkevaa sanataidetoimintaa, jonka teemana oli syrjäseudun tyttöyden pohtiminen ja tyttöjen voimavarojen vahvistaminen. Suomussalmen ja Puolangan kouluilta teemaan liittyen kerätyistä teksteistä koostettiin näytelmä Voimatytöt.